§ 1. DANE ADRESOWE

1. Kontakt: tel. 32-290-12-17; adres e-mail: sklep@euro-music.com.pl 

2. Sklep stacjonarny mieści się w Sosnowcu ul. Sienkiewicza 3, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, w soboty od 10:00 do 13:00.

§ 2. ZAMÓWIENIA, WYSYŁKI I PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów podane w sklepie internetowym Euro Music są cenami brutto zawierającymi podatek Vat i podane są w złotych polskich.

2. Zamówienia w sklepie internetowym Euro Music Klient dokonuje po kliknięciu na danym produkcie i dodaniu go do koszyka.

3. Realizacja zamówienia zakupionych towarów znajdujących się w magazynie sklepu internetowego Euro Music wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (nie wliczając sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Za zrealizowane uznaje się zamówienie, które zostało wysłane do Klienta.

4. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku zmianie może ulec cena produktu, o czym Klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia drogą  telefoniczną bądź mailową. Jeśli Klient nie zaakceptuje nowej ceny automatycznie następuje anulowanie zamówienia.

5. Sklep internetowy Euro Music nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, niedostarczenie zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

6. Po złożeniu zamówienia Klient może je modyfikować lub anulować, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. W tym celu należy skontaktować się z działem zamówień sklepu internetowego Euro Music. Zmiana zamówienia musi zostać potwierdzona przez pracownika sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Przesyłki zakupionych towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, koszt przesyłki określony jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia. Naliczane koszty przesyłki obowiązują tylko na terenie Polski.
Koszty wysyłki towaru za granicę ustalane będą indywidualnie.

8. Sklep internetowy Euro Music oferuje następujące formy płatności:

- przelew bankowy – przedpłata na konto sklepu internetowego Euro Music

- pobranie – płatność dokonywana kurierowi w momencie odbioru przesyłki

- raty – towar wysyłany po potwierdzeniu przez Bank zakończenia procesu przyznania kredytu ratalnego

- gotówka – płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu Euro Music w Sosnowcu ul. Sienkiewicza 3

9. Z chwilą odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a także ryzyko utraty lub uszkodzenia.

10. Klient odbierając przesyłkę powinien ją rozpakować i sprawdzić czy nie wystąpiły podczas transportu żadne szkody oraz uszkodzenia mechaniczne. W razie stwierdzenia takiego uszkodzenia należy niezwłocznie spisać z kurierem lub listonoszem protokół szkody oraz zawiadomić drogą elektroniczną sklep internetowy Euro Music o zaistniałym fakcie. Kupujący w razie nie spisania takiego dokumentu z datą dostawy, traci prawo do reklamacji. Firmy kurierskie oraz Poczta Polska nie rozpatrują reklamacji w przypadku innej daty spisania protokołu szkody niż data dostawy.

11. Zamawiając produkty, których łączna wartość przekroczy kwotę 399 zł, będą one dostarczone Klientowi na koszt sklepu internetowego Euro Music przez firmę kurierską, wyłączając przesyłki o niestandardowych wymiarach i wadze przekraczającej 30 kg. Usługa ta obowiązuje tylko na terenie Polski.

12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Euro Music jest podstawą zawarcia transakcji, ale nie stanowi umowy kupna-sprzedaży w świetle prawa handlowego. Sklep internetowy Euro Music zastrzega sobie prawo potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen i odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§ 3. ZWROT TOWARU I REKLAMACJE 

1. Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Towar musi być zwrócony w takim samym stanie w jakim został zakupiony, w pełni sprawny, nie posiadający jakichkolwiek śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu, posiadający wszystkie oryginalne folie, zabezpieczenia transportowe wraz z dowodem zakupu, instrukcją, gwarancją oraz ze wszelkimi dokumentami, dodatkami, gratisami itp.

2. Klient ma obowiązek dostarczyć zwracany towar na własny koszt firmą kurierską lub osobiście, sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem i wysłanych Pocztą Polską oraz InPostem.

3. W przypadku odrzucenia zwrotu z powodu nie dotrzymania przez nabywcę warunków zawartych w § 3 p. 1, towar będzie odesłany na koszt nabywcy. W przypadku nie dotrzymania przez nabywcę warunków zawartych w § 3 p. 2, przesyłka nie zostanie przyjęta.

4. Klient, który skorzystał z opcji dostawy "Przesyłka gratis", zwracając zamówiony towar zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia przesyłki zgodnie z aktualną tabelą opłat spedytora, za pośrednictwem którego została zrealizowana przesyłka dostarczenia towaru do klienta.

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy kupna-sprzedaży zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru na konto, z którego została dokonana płatność za zamówienie.

6. Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez firmę kurierską lub Pocztę Polską zgodnie z ich regulaminami w ciągu 14-30 dni roboczych. Wymiana towaru lub zwrot należności następuje po rozpatrzeniu reklamacji przez spedytora.

8. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.

9. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takim wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), sklep internetowy Euro Music jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient sam decyduje czy zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego czy do sklepu.

10. Klient ma obowiązek dostarczyć reklamowany towar na własny koszt firmą kurierską lub osobiście, sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem i wysłanych Pocztą Polską oraz InPostem.

11. W przypadku odrzucenia reklamacji z powodu nie dotrzymania przez nabywcę warunków zawartych w § 3 p. 1, towar będzie odesłany na koszt nabywcy. W przypadku nie dotrzymania przez nabywcę warunków zawartych w § 3 p. 2, przesyłka nie zostanie przyjęta.

12. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w sklepie internetowym Euro Music wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

13. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, Klient otrzyma zwrot należności pomniejszony o koszt przesyłki w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, na konto, z którego została dokonana płatność za zamówienie.

14. W przypadku ewentualnych reklamacji niezbędny jest wcześniejszy kontakt celem ustalenia odpowiednich, indywidualnych procedur reklamacyjnych.

15. W przypadku reklamacji towar może być dostarczony na 2 sposoby:

- osobiście do sklepu wraz z oryginalnym dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i opisem reklamacji

lub

- wysłanie firmą kurierską produktu do sklepu/gwaranta wraz z opisem przyczyny reklamacji, oryginałem dowodu zakupu i kartą gwarancyjną na koszt reklamującego.

16. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i dokładnym opisem usterki.

17. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sprawny towar przesyłany jest do klienta na koszt gwaranta. W razie nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki towaru w obie strony ponosi Kupujący.

 § 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właścicielem sklepu internetowego Euro Music jest firma Dialog Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Morcinka 27b, NIP: 6443319353, Regon 240550542

2. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie sklepu internetowego Euro Music są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach cen, konfiguracji, parametrów technicznych, potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy. Sklep Internetowy Euro Music nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru.